Bezpečnostní cíle

Pět bezpečnostních cílů je důvěrnost, dostupnost, bezúhonnost, zodpovědnost a ujištění.


Security Goals

The five security goals are confidentiality, availability, integrity, accountability, and assurance.

Použito v metodice