Bezpečnostní filtr

Zabezpečený subsystém informačního systému, který vynucuje bezpečnostní politiku datům, které procházejí.

Použito v metodice