Bezpečnostní filtr

Zabezpečený subsystém informačního systému, který vynucuje bezpečnostní politiku datům, které procházejí.


Security Filter

A secure subsystem of an information system that enforces security policy on the data passing through it.

Použito v metodice