Bezpečnostní funkce

Hardware, software a nebo firmware informačního systému, který je odpovědný za prosazování bezpečnostních zásad systému a podporuje izolaci kódu a dat, na kterých je založena ochrana.


Security Functions

The hardware, software, and/or firmware of the information system responsible for enforcing the system security policy and supporting the isolation of code and data on which the protection is based.

Použito v metodice