Bezpečnostní incident

Incident v souvislosti s informačními technologiemi je událost, která není součástí běžných operací, které narušují provozní procesy. Incident může zahrnovat selhání funkce nebo služby, které měly být doručeny, nebo jiný typ selhání provozu. Bezpečnostní incidenty jsou události, které naznačují, že systémy nebo data organizace mohou být ohroženy.


Security Incident

An incident, in the context of information technology, is an event that is not part of normal operations that disrupts operational processes. An incident may involve the failure of a feature or service that should have been delivered or some other type of operation failure. Security incidents are events that indicate that an organization's systems or data may have been compromised.

Použito v metodice