Bezpečnostní incident

Incident v souvislosti s informačními technologiemi je událost, která není součástí běžných operací, které narušují provozní procesy. Incident může zahrnovat selhání funkce nebo služby, které měly být doručeny, nebo jiný typ selhání provozu. Bezpečnostní incidenty jsou události, které naznačují, že systémy nebo data organizace mohou být ohroženy.

Použito v metodice