Bezpečnostní jádro

Hardware, firmware a softwarové prvky důvěryhodné počítačové základny implementující koncept referenčního monitoru. Bezpečnostní jádro musí zprostředkovávat všechny přístupy, chránit před úpravami a být ověřitelné jako správné.


Security Kernel

Hardware, firmware, and software elements of a trusted computing base implementing the reference monitor concept. Security kernel must mediate all accesses, be protected from modification, and be verifiable as correct.

Použito v metodice