Bezpečnostní kontrolní baseline

Sada minimálních bezpečnostních prvků definovaných pro informační systém s nízkým dopadem. 


Security Control Baseline

The set of minimum security controls defined for a low-impact, moderate-impact, or high-impact information system.

Použito v metodice