Bezpečnostní kontrolní hodnocení

Testování a nebo hodnocení řídících, provozních a technických bezpečnostních kontrol v informačním systému, které určují, do jaké míry jsou kontroly správně prováděny, fungovaly tak, jak byly zamýšleny, a aby dosáhly požadovaného výsledku s ohledem na splnění bezpečnostních požadavků pro systém.


Security Control Assessment

The testing and/or evaluation of the management, operational, and technical security controls in an information system to determine the extent to which the controls are implemented correctly, operating as intended, and producing the desired outcome with respect to meeting the security requirements for the system.


Použito v metodice