Bezpečnostní kontrolní hodnocení

Testování a nebo hodnocení řídících, provozních a technických bezpečnostních kontrol v informačním systému, které určují, do jaké míry jsou kontroly správně prováděny, fungovaly tak, jak byly zamýšleny, a aby dosáhly požadovaného výsledku s ohledem na splnění bezpečnostních požadavků pro systém.

Použito v metodice