Bezpečnostní kontrolor

Jednotlivec, skupina nebo organizace odpovědná za provádění posouzení bezpečnostní kontroly.


Security Control Assessor

The individual, group, or organization responsible for conducting a security control assessment.

Použito v metodice