Bezpečnostní kontroly

Řídící, provozní a technické kontroly (tj. záruky nebo protiopatření) předepsané pro informační systém, které chrání důvěrnost, integritu a dostupnost systému a jeho informací.


Security Controls

The management, operational, and technical controls (i.e., safeguards or countermeasures) prescribed for an information system to protect the confidentiality, integrity, and availability of the system and its information.

Použito v metodice