Bezpečnostní kontroly Baseline

"Základní bezpečnost" je známa jako minimální bezpečnost kontrol potřebné k ochraně celkové organizace informačních systémů, což nakonec zajišťuje důvěrnost, integritu a dostupnost (CIA) kritických systémových zdrojů.


Security Controls Baseline

Baseline security is known as the minimum security controls required for safeguarding an organization’s overall information systems landscape, ultimately ensuring the confidentiality, integrity, and availability (CIA) of critical system resources.

Použito v metodice