Bezpečnostní mechanismus

Zařízení určené k poskytování jedné nebo více bezpečnostních služeb, které jsou obvykle hodnoceny z hlediska spolehlivosti a jistoty návrhu.


Security Mechanism

A device designed to provide one or more security services usually rated in terms of strength of service and assurance of the design.

Použito v metodice