Bezpečnostní metriky

Norma měření používaná při řízení činností souvisejících s bezpečností.


Security Metrics

A standard of measurement used in management of security-related activities.

Použito v metodice