Bezpečnostní opatření

Ochranná opatření a kontroly předepsané pro splnění bezpečnostních požadavků stanovených pro informační systém. Ochranná opatření mohou zahrnovat bezpečnostní prvky, omezení správy, bezpečnost personálu a zabezpečení fyzických struktur, oblastí a zařízení.


Security Safeguards

Protective measures and controls prescribed to meet the security requirements specified for an information system. Safeguards may include security features, management constraints, personnel security, and security of physical structures, areas, and devices.

Použito v metodice