Bezpečnostní oprávnění

Povolení je funkce zadávání přístupových práv / oprávnění k prostředkům souvisejícím s bezpečností informací a počítačovou bezpečností obecně a zejména k přístupu k řízení. Formálně je "povolit" definovat přístupovou politiku.


Security Authorization

Authorization is the function of specifying access rights/privileges to resources related to information security and computer security in general and to access control in particular. More formally, "to authorize" is to define an access policy.

Použito v metodice