Bezpečnostní plán

Formální dokument, který poskytuje přehled bezpečnostních požadavků na informační systém nebo program zabezpečení informací, a popisuje bezpečnostní kontroly zavedené nebo plánované pro splnění těchto požadavků.


Security Plan

Formal document that provides an overview of the security requirements for an information system or an information security program and describes the security controls in place or planned for meeting those requirements.

Použito v metodice