Bezpečnostní postoj

Bezpečnostní stav podnikových sítí, informací a systémů založených na prostředcích IA (např. lidí, hardwaru, softwaru, zásadách) a schopnostech, které jsou k dispozici pro řízení obhajoby podniku a reagují, jak se situace mění.


Security Posture

The security status of an enterprise’s networks, information, and systems based on IA resources (e.g., people, hardware, software, policies) and capabilities in place to manage the defense of the enterprise and to react as the situation changes.

Použito v metodice