Bezpečnostní prohlídka

Zkoumání informačního systému pro určení souladu s bezpečnostní politikou.


Security Inspection

Examination of an information system to determine compliance with security policy, procedures, and practices.

Použito v metodice