Bezpečnostní řídicí stanice sítě

Řídící systém dohlíží a kontroluje provádění politiky zabezpečení sítě.


Security Net Control Station

Management system overseeing and controlling implementation of network security policy.

Použito v metodice