Bezpečnostní štítek

Prostředky používané k přiřazení sady bezpečnostních atributů specifickému informačnímu objektu jako součásti datové struktury daného objektu.


Security Label

The means used to associate a set of security attributes with a specific information object as part of the data structure for that object.

Použito v metodice