Bezpečnostní zásady kryptografického modulu

Přesná specifikace bezpečnostních pravidel, podle kterých bude kryptografický modul fungovat, včetně pravidel odvozených z požadavků této normy (FIPS 140-2) a dodatečných pravidel uložených prodávajícím.

Použito v metodice