Bezpečnostní značení

Čitatelné informace lidem připojené k komponentám informačního systému, vyměnitelným médiím nebo výstupům, které indikují omezení distribuce, manipulace s upozorněním a příslušnými bezpečnostními značkami.


Security Marking

Human-readable information affixed to information system components, removable media, or output indicating the distribution limitations, handling caveats, and applicable security markings.

Použito v metodice