Bezpečnostní značka

Informační jednotka obsahující zastoupení určitých informací souvisejících s bezpečností (např. Mapa bitů restriktivních atributů).


Security Tag

Information unit containing a representation of certain security- related information (e.g., a restrictive attribute bit map).

Použito v metodice