Bezpečný Hash Standard

Specifikace pro bezpečný hash algoritmus, který může generovat kondenzovanou zprávu reprezentaci s názvem digest zprávy.


Secure Hash Standard

Specification for a secure hash algorithm that can generate a condensed message representation called a message digest.

Použito v metodice