Bezpečný stav

Stav, ve kterém žádný subjekt nemůže přistupovat k nějakému objektu neoprávněným způsobem.


Secure State

Condition in which no subject can access any object in an unauthorized manner.


Použito v metodice