Bílý seznam

Seznam diskrétních entit, například hostitelů nebo aplikací, o nichž je známo, že jsou benigní a jsou schváleny pro použití v rámci organizace a nebo informačního systému.


Whitelist

A list of discrete entities, such as hosts or applications that are known to be benign and are approved for use within an organization and/or information system.

Použito v metodice