Biometric System

Biometrický systém je technologický systém, který využívá informace o osobě (nebo jiném biologickém organismu) k identifikaci této osoby. Biometrické systémy se spoléhají na specifické údaje o jedinečných biologických vlastnostech, aby mohly účinně fungovat.


Biometric System

A biometric system is a technological system that uses information about a person (or other biological organism) to identify that person. Biometric systems rely on specific data about unique biological traits in order to work effectively.

Použito v metodice