Biometrické informace

Uložené elektronické informace týkající se biometrických údajů. Tato informace může být z hlediska surových nebo komprimovaných pixelů nebo z hlediska některých charakteristik.


Biometric Information

The stored electronic information pertaining to a biometric. This information can be in terms of raw or compressed pixels or in terms of some characteristic.

Použito v metodice