Biometrie

Měřitelné fyzické charakteristiky nebo osobní charakteristiky chování používané k identifikaci nebo ověření nárokované identity jednotlivce. Obrázky obličeje, otisky prstů a vzorky rukopisu jsou všechno příklady biometrie.

Použito v metodice