Biometrie

Měřitelné fyzické charakteristiky nebo osobní charakteristiky chování používané k identifikaci nebo ověření nárokované identity jednotlivce. Obrázky obličeje, otisky prstů a vzorky rukopisu jsou všechno příklady biometrie.


Biometrics

Measurable physical characteristics or personal behavioral traits used to identify, or verify the claimed identity, of an individual. Facial images, fingerprints, and handwriting samples are all examples of biometrics.

Použito v metodice