Bitová chybovost

Poměr mezi počtem chybně přijatých bitů a celkovým počtem bitů přenášených v telekomunikačním systému.


Bit Error Rate

Ratio between the number of bits incorrectly received and the total number of bits transmitted in a telecommunications system.

Použito v metodice