Black

Označení použité pro šifrované informace a informační systémy, přidružené oblasti, obvody, součásti a zařízení, které tyto informace zpracovávají.


Black

Designation applied to encrypted information and the information systems, the associated areas, circuits, components, and equipment processing that information.

Použito v metodice