Black Core

Architektura komunikační sítě, ve které jsou uživatelská data procházející globální sítí IP (Internet Protocol) zakódována na vrstvě IP. Souvisí s pruhovaným jádrem.


Black Core

A communication network architecture in which user data traversing a global Internet Protocol (IP) network is end-to-end encrypted at the IP layer. Related to striped core.

Použito v metodice