Blacklist

Seznam diskrétních entit, například hostitelů nebo aplikací, které byly dříve určeny jako související se škodlivými aktivitami.


Blacklist

A list of discrete entities, such as hosts or applications, that have been previously determined to be associated with malicious activity.

Použito v metodice