Blinding

Vytvoření síťového provozu, které by mohlo v krátké době spustit mnoho upozornění, aby se skryly výstrahy vyvolané "skutečným" útokem prováděným současně.


Blinding

Generating network traffic that is likely to trigger many alerts in a short period of time, to conceal alerts triggered by a “real” attack performed simultaneously.

Použito v metodice