Blok

Sekvence binárních bitů, které obsahují vstupní, výstupní, stavové a kruhové klíče. Délka sekvence je počet bitů, které obsahuje. Bloky jsou také interpretovány jako pole bajtů.


Block

Sequence of binary bits that comprise the input, output, State, and Round Key. The length of a sequence is the number of bits it contains. Blocks are also interpreted as arrays of bytes.

Použito v metodice