Blokovací šifrovací algoritmus

V kryptografii je bloková šifra deterministický algoritmus, který pracuje na skupinách bitů s pevnou délkou nazývaných blok, s neúměrnou transformací, která je určena symetrickým klíčem.


Block Cipher Algorithm

A family of functions and their inverses that is parameterized by a cryptographic key; the function maps bit strings of a fixed length to bit strings of the same length.

Použito v metodice