BoE

Body of Evidence

Sada dat, která dokumentuje dodržování bezpečnostních prvků informačního systému. BoE bude obsahovat Matrix vysledovatelnosti ověřování požadavků (RVTM), v němž bude vymezeno, kde jsou splněny vybrané bezpečnostní kontroly, a lze nalézt důkazy o této skutečnosti.


BoE

Body of Evidence

The set of data that documents the information system’s adherence to the security controls applied. The BoE will include a Requirements Verification Traceability Matrix (RVTM) delineating where the selected security controls are met and evidence to that fact can be found. T

Použito v metodice