Brute Force

Třída algoritmů, která opakovaně zkouší všechny možné kombinace, dokud nenalezne řešení.


Brute Force

A class of algorithms that repeatedly try all possible combinations until a solution is found.

Použito v metodice