CA

Certifikační autorita

Důvěryhodná třetí strana, která obsluhuje autentizační infrastruktury nebo podniky, registruje entity a vydává certifikáty.

Použito v metodice