CA

Certifikační autorita

Důvěryhodná třetí strana, která obsluhuje autentizační infrastruktury nebo podniky, registruje entity a vydává certifikáty.


CA

Certificate authority

A trusted third party that serves authentication infrastructures or enterprises and registers entities and issues them certificates.

Použito v metodice