CAC

Společná přístupová karta

Standardní identifikační / čipová karta vydávaná ministerstvem obrany, která má zabudované integrované čipové systémy pro ukládání certifikátů infrastruktury veřejného klíče (PKI).


CAC

Common Access Card

Standard identification/smart card issued by the Department of Defense that has an embedded integrated chip storing public key infrastructure (PKI) certificates.

Použito v metodice