Časově závislé heslo

Heslo, které je platné pouze v určitou denní dobu nebo v určeném časovém intervalu.


Time-Dependent Password

Password that is valid only at a certain time of day or during a specified interval of time.

Použito v metodice