Časově závislé heslo

Heslo, které je platné pouze v určitou denní dobu nebo v určeném časovém intervalu.

Použito v metodice