CAW

Pracovní stanice certifikační autority

Komerční off-the-shelf (COTS) pracovní stanice s důvěryhodným operačním systémem a speciálním aplikačním softwarem, který se používá k vydávání certifikátů.


CAW

Certification Authority Workstation

Commercial off-the-shelf (COTS) workstation with a trusted operating system and special-purpose application software that is used to issue certificates.

Použito v metodice