CBC-MAC

Kód ověřování řetězec blokování šifry

Blokový šifrovací algoritmus tajného klíče používaný k šifrování dat a generování kódu ověřování zpráv (MAC), který poskytuje záruku, že užitečné zatížení a související údaje jsou autentické.


CBC-MAC

Cipher Block Chaining-Message Authentication Code

A secret-key block-cipher algorithm used to encrypt data and to generate a Message Authentication Code (MAC) to provide assurance that the payload and the associated data are authentic.

Použito v metodice