CCB

Konzola pro konfiguraci

Skupina kvalifikovaných pracovníků odpovědných za proces regulace a schvalování změn hardwaru, firmwaru, softwaru a dokumentace v průběhu celého vývojového a provozního životního cyklu informačního systému.


CCB

Configuration Control Board

A group of qualified people with responsibility for the process of regulating and approving changes to hardware, firmware, software, and documentation throughout the development and operational life cycle of an information system.

Použito v metodice