CCE

Společné nastavení výčtu

Specifikace SCAP, která poskytuje jedinečné společné identifikátory konfiguračních nastavení, které se nacházejí v nejrůznějších hardwarových a softwarových produktech.


CCE

Common Configuration Enumeration

A SCAP specification that provides unique, common identifiers for configuration settings found in a wide variety of hardware and software products.

Použito v metodice