CCEP

Komerční program hodnocení COMSEC

Vztah mezi NSA a průmyslem, v němž NSA poskytuje odborné znalosti COMSEC (tj. Standardy, algoritmy, hodnocení a poradenství), a průmyslu poskytuje návrh, vývoj a výrobní schopnosti pro výrobu produktu typu 1 nebo typu 2. Produkty vyvinuté v rámci CCEP mohou zahrnovat moduly, subsystémy, zařízení, systémy a pomocná zařízení.


CCEP

Commercial COMSEC Evaluation Program

Relationship between NSA and industry in which NSA provides the COMSEC expertise (i.e., standards, algorithms, evaluations, and guidance) and industry provides design, development, and production capabilities to produce a type 1 or type 2 product. Products developed under the CCEP may include modules, subsystems, equipment, systems, and ancillary devices.

Použito v metodice