CCEP

Komerční program hodnocení COMSEC

Vztah mezi NSA a průmyslem, v němž NSA poskytuje odborné znalosti COMSEC (tj. Standardy, algoritmy, hodnocení a poradenství), a průmyslu poskytuje návrh, vývoj a výrobní schopnosti pro výrobu produktu typu 1 nebo typu 2. Produkty vyvinuté v rámci CCEP mohou zahrnovat moduly, subsystémy, zařízení, systémy a pomocná zařízení.

Použito v metodice