CCI

Kontrolovaná kryptografická položka

Zabezpečený telekomunikační nebo informační systém nebo přidružená kryptografická součást, která není klasifikována a ovládána systémem kontroly materiálu COMSEC (CMCS), ekvivalentním systémem kontroly materiálu nebo kombinací obou systémů, které zajišťují odpovědnost a viditelnost. Takové položky jsou označeny jako "Kontrolovaná kryptografická položka" nebo tam, kde je prostor omezen, "CCI".


CCI

Controlled Cryptographic Item

Secure telecommunications or information system, or associated cryptographic component, that is unclassified and handled through the COMSEC Material Control System (CMCS), an equivalent material control system, or a combination of the two that provides accountability and visibility. Such items are marked “Controlled Cryptographic Item,” or, where space is limited, “CCI”.

Použito v metodice