CCI Assembly

Kontrolovaná sestava kryptografického prvku

Zařízení představující kryptografickou logiku nebo jiný návrh COMSEC, který NSA schválila jako kontrolovaná kryptografická položka (CCI). Vykonává celou funkci COMSEC, ale závisí na hostitelském zařízení, které má pracovat.


CCI Assembly

Controlled Cryptographic Item Assembly

Device embodying a cryptographic logic or other COMSEC design that NSA has approved as a Controlled Cryptographic Item (CCI). It performs the entire COMSEC function, but depends upon the host equipment to operate.

Použito v metodice