CCI Komponent

Komponenta řízené kryptografické položky

Část kontrolované kryptografické položky (CCI), která nevykonává celou funkci COMSEC, ale závisí na hostitelském zařízení nebo sestavě, aby dokončila a provozovala funkci COMSEC.


CCI Component

Controlled Cryptographic Item Component

Part of a Controlled Cryptographic Item (CCI) that does not perform the entire COMSEC function but depends upon the host equipment, or assembly, to complete and operate the COMSEC function.

Použito v metodice