CCI Zařízení

Vybavení řízené kryptografické položky

Telekomunikační zařízení nebo zařízení pro manipulaci s informacemi, které ztělesňují komponenty řízené kryptografické položky (CCI) nebo CCI a provádějí celou funkci COMSEC bez závislosti na hostitelském zařízení.


CCI Equipment

Controlled Cryptographic Item Equipment

Telecommunications or information handling equipment that embodies a Controlled Cryptographic Item (CCI) component or CCI assembly and performs the entire COMSEC function without dependence on host equipment to operate.

Použito v metodice