CCSS

Společný systém pro zjišťování konfigurace

Sada opatření o závažnosti problémů s konfigurací zabezpečení softwaru.


CCSS

Common Configuration Scoring System

A set of measures of the severity of software security configuration issues.

Použito v metodice