CCSS

Společný systém pro zjišťování konfigurace

Sada opatření o závažnosti problémů s konfigurací zabezpečení softwaru.

Použito v metodice